Wednesday, 3 February 2010Nombor :

Kosong : sama je

Satu : siji

Dua : loro

Tiga : telu

Empat : papat

Lima : limo

Enam : enem

Tujuh : pitu

Lapan : wolu

Sembilan : songo

Sepuluh : sepuloh

Sebelas : sama

Dua belas : rong welas

Tiga Belas : telong welas

Dua puluh : rong puluh

Tiga Puluh : telong ouluh

Seratus : seratus

Ratus :ratus

Seribu : sewuu

Ribu : ewu

Puluh ribu : puluh ewu

Ratus ribu : ratus ewu

Juta :sama

Diute

10 sen : sa ece

50 sen : limang ece

Seringgit : seringgit

10 ringgit :

Waktu :

Saat :podo

Minit : sama

Jam :sama

Setengah jam :sama

Siang : tgharii

Malam : bengi

Pagi : isukk

Petang : sore

Hari : dino

Minggu : minggu

Bulan : bln

Tahun : tahun

Dekad : xpasti

Abad :xpasti sama kot

Berjuta-juta tahun?  sama je :
No comments:

Post a Comment

Terima kasih untuk komen bernas anda :)